wake-up-neo.net

Tôi có thể ngủ đông từ xa một máy tính?

Tôi biết lệnh shutdown (và công tắc shutdown /i tương ứng để hiển thị GUI), nhưng có cách nào để ngủ đông máy tính từ xa theo cách tương tự không?

Các máy đang chạy Windows XP và Vista - Tôi muốn có thể thực hiện theo cách này.

16
Ant

Bạn đây: PsShutdown .

Để ngủ đông từ xa một máy tính khác:

psshutdown -h \\othercomputer

Lưu ý rằng tôi đã không kiểm tra điều này bởi vì hiện tại tôi không có máy tính nào ở đây mà tôi quan tâm đến chế độ ngủ đông, nhưng psshutdown -? liệt kê -h là lệnh ngủ đông và nó có thể tắt và khởi động lại các máy tính khác mà tôi đã kiểm tra trước.

Lưu ý rằng bạn chỉ cần lệnh được cài đặt trên máy bạn muốn phát lệnh trên, chứ không phải trên lệnh bạn cần khởi động lại.

Ngoài ra, chỉ cần ngăn chặn ai đó kiểm tra lệnh này để xem lệnh này "vui" như thế nào, bạn nên đi mà không nói rằng bạn sẽ không thực sự có thể đưa máy tính trở lại từ chế độ ngủ đông. Cho rằng bạn cần sử dụng sneaker-net.

15