wake-up-neo.net

Ngăn chặn cài đặt IE thanh công cụ?

Nếu có một điều tôi muốn thấy trở thành một tính năng tiêu chuẩn trong Internet Explorer đó sẽ là khả năng ngăn cài đặt các thanh công cụ chết tiệt và để các biện pháp phòng ngừa đó được thi hành theo mặc định Sau đó, nó sẽ là một tùy chọn (một thứ khó tìm, tốt nhất là) để cho phép cài đặt. Không cho phép các thanh công cụ trong IE sẽ khiến Windows hút ít hơn nhiều đối với người dùng trung bình và nó sẽ không phải là vấn đề đối với người dùng nâng cao, vì dù sao chúng ta cũng có xu hướng sử dụng các trình duyệt thay thế.

Thanh công cụ IE thực sự là tai họa của trải nghiệm Windows mặc định.

Tôi không thể đếm số lần tôi đang chăm sóc máy tính bị hỏng của ai đó và họ có một khối lượng công cụ hôi thối chiếm một nửa toàn bộ cửa sổ IE :

enter image description here

Tuy nhiên, do không cho phép cài đặt thanh công cụ không hành vi mặc định của IE: có thể tắt cài đặt thanh công cụ trong IE thông qua một thiết lập ở đâu đó? Khi tôi thiết lập một máy tính mới cho một người nào đó, tôi rất thích có thể thiết lập một cái gì đó như thế này.

Cập nhật: có ai có cách vô hiệu hóa cài đặt thanh công cụ mà không có quyền truy cập vào Trình chỉnh sửa chính sách nhóm không?

13
Charles Roper

Có cài đặt này trong IE8 và IE9 Beta (hoạt động hoàn hảo với tôi).

IE9 Advanced Settings

Tôi không thể biết nó có ở phiên bản cũ hay không, vì tôi chỉ có máy tính xách tay ở đây với tôi.

Nó không ngăn Flash player hoạt động, vì vậy sẽ hoạt động tốt cho bạn.

8
paradroid

Sử dụng Trình chỉnh sửa chính sách nhóm Nhấp vào Bắt đầu, Chạy và nhập GPEDIT.MSC Điều hướng đến đường dẫn này:

 Computer Configuration -> Administrative Templates -> Windows Components -> Internet Explorer

Có rất nhiều cài đặt trong đó để thay đổi hành vi của Internet Explorer, bao gồm khả năng bật hoặc tắt các tiện ích bổ sung.

3
Chris Thompson

Đề nghị đầu tiên của tôi để tránh gặp phải vấn đề này là cài đặt và sử dụng Firefox thay thế. Thứ hai tôi sẽ xem mọi ứng dụng mới mà bạn cài đặt như một con chim ưng. Tôi đã nhận thấy một số cách rất không rõ ràng mà các nhà cung cấp phần mềm có thể khiến bạn chấp nhận cài đặt thanh công cụ này hay thanh công cụ khác.

0
Axxmasterr