wake-up-neo.net

Làm thế nào để bạn ánh xạ một bàn phím Mac đến bố trí PC?

Nói rằng tôi có bàn phím Mac và muốn sử dụng nó trên PC. Một số phím không hoàn toàn đúng. Làm thế nào để tôi ánh xạ chúng chính xác?

5
cletus

Các vấn đề chính khi sử dụng bàn phím Apple trên PC như sau:

  • Các phím Media & Volume không hoạt động
  • Phím lệnh trong đó phím Alt phải là, nhưng hoạt động như phím Windows
  • Phím tùy chọn có phím Windows, nhưng hoạt động như phím Alt
  • Phím điều khiển bên phải hoạt động như phím Alt phải
  • Phím Fn trong đó phím Chèn phải là (chỉ bàn phím có dây)
  • Xóa khóa trong đó phím NumLock phải là (chỉ bàn phím có dây)

Bạn có thể sử dụng ánh xạ scancode để ánh xạ các scancode F7-F12 tới các tương đương bàn phím phương tiện Windows, biến F13-F15 thành các phím PrintScreen, Scroll Lock và P tạm dừng và làm cho các phím Ctrl và Alt hoạt động chính xác. Sau đó, bạn nhấn một bức tường với ánh xạ scancode.

Thay vào đó, cài đặt awks . Đây là một chương trình nhỏ sử dụng AutoHotKey script để ánh xạ các phím bàn phím Mac của bạn tới tương đương PC. Bạn luôn có thể Tinh chỉnh các tập lệnh để có được hành vi chính xác mà bạn muốn.

3
Curtis Tasker

Tôi sử dụng như sau để trao đổi các phím alt và lệnh/Windows. Dán vào tệp .reg, sau đó chạy tệp đó để nhập vào sổ đăng ký của bạn.

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout]
"Scancode Map"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,08,00,00,00,37,e0,64,00,5b,e0,38,00,\
  38,00,5b,e0,5c,e0,38,e0,38,e0,5c,e0,47,e0,63,e0,0d,00,59,00,00,00,00,00
4
Stephen Jennings