wake-up-neo.net

Windows 7 không tự động chạy Trình khởi động ứng dụng di động trên ổ đĩa Flash

Tôi sợ câu trả lời là "nó sẽ không do các tính năng bảo mật mới", nhưng dù sao tôi cũng sẽ hỏi.

Tôi có USB Flash Drive, tôi chạy Ứng dụng di động (ai không, phải không?). Tôi sử dụng PStart để khởi động một menu Nice tôi đã sử dụng trong một vài năm, cấu hình của tôi đã được gọi vào một cái gì đó có hiệu quả, vì vậy tôi không có xu hướng chuyển sang một chương trình khác.

Tôi có một Autorun.inf trong thư mục gốc của ổ đĩa. Nội dung của nó:

[Autorun]
Open=Applications\pstart\PStart.exe
Action=Start PortableApps
Icon=Applications\PortableAppsMenu\PortableAppsMenu.exe
Label=PortableApps

Khi tôi chèn thiết bị vào Windows 7, tôi được nhắc chọn trong số nhiều thứ tự khởi động tôi không muốn làm:

autorun dialog

Nó hoạt động tốt trên XP và Vista, khi chèn PStart.exe sẽ khởi động và tôi có menu.

6
jtimberman

Thật không may, bạn đã đúng.

Các tính năng bảo mật mới của Windows 7 sẽ không chạy các chương trình tự động chạy trừ khi có trên phương tiện quang học.

Xem thêm tại đây: AutoRun thay đổi trong Windows 7 .

11