wake-up-neo.net

Tôi muốn nhận được tweet của tất cả mọi người tôi theo dõi dưới dạng email. Làm thế nào để tôi cấu hình đó?

Tôi nghi ngờ điều này có thể yêu cầu một ứng dụng bên thứ 3.

Không có cách nào tôi muốn thông báo SMS cho điện thoại của tôi (gần như là thứ tôi đang tìm kiếm).

Và nếu tôi có thể nhận được email chỉ dành cho người dùng cụ thể thì điều đó còn tốt hơn nữa.

2
MatthewMartin

Bạn có thể thử TweetyMail.com . Từ câu hỏi thường gặp của họ:

tweetymail là một giao diện email hoàn chỉnh cho Twitter.

3
Veeti

Bạn có thể sử dụng cổng RSS-to-email như feedmyinbox trên nguồn cấp RSS cho dòng thời gian Twitter được đề cập.

2
bdonlan