wake-up-neo.net

trello

Làm cách nào để có được mã thông báo người dùng vĩnh viễn để ghi bằng API Trello?

Làm thế nào để Trello truy cập vào clipboard của người dùng?

Làm thế nào tôi có thể dễ dàng nhân đôi phong cách kéo và thả thẻ của trello? (Ứng dụng kiểu Kanban)

AngularJS chờ đợi tất cả các cuộc gọi async bên trong kết thúc foreach

API Trello: nhận thông tin về bảng / danh sách / thẻ

Cách nhập CSV vào Trello

Làm cách nào để tìm ra đường dẫn cài đặt ứng dụng từ Microsoft Store

Đăng ký / nhận thông báo cho tất cả các thẻ trong bảng Trello

Tạo thẻ mẫu trong Trello sẽ tự động cập nhật tất cả các 'bản sao' của nó nếu thay đổi

Thành viên trong nhóm không thể thêm thẻ vào bảng

Có chức năng nào tôi có thể kích hoạt để có một mục hành động Danh sách kiểm tra được điền vào nhiều bảng tôi chọn không?

Cách nhanh nhất để thêm thẻ trello vào đầu danh sách, thay vì dưới cùng là gì?

Chọn nhiều thẻ Trello để chuyển chúng sang danh sách khác

Nhãn danh sách mặc định của Trello

Có cách nào để hiển thị danh sách kiểm tra các mục trên bảng Trello mà không cần phải bấm vào thẻ không?

Giao thẻ mặc định cho bản thân

Người dùng chỉ đọc?

Sự khác biệt giữa đăng ký vào Hội đồng quản trị so với đăng ký thẻ là gì?

Làm cách nào để chuyển danh sách sang bảng khác trong Trello (hiện đã được triển khai)?

Tôi có thể in tất cả các thẻ (chi tiết) của bảng Trello không?

Định cấu hình Trello để chia sẻ tập hợp con các thẻ trên một bảng cho một số người dùng nhất định

Xem tất cả các thẻ được gán cho người dùng

Bảng Trello bị thiếu nút mô tả

Hiển thị các mục danh sách kiểm tra mở trên mặt thẻ

Trello - có thể nhìn thấy một bảng như nó đã ở một ngày nhất định?

Nhận quá nhiều thông báo trong Trello

Tôi có thể xóa tổ chức Bảng của tôi không

Tôi có thể thấy ở Trello người đã đến thăm hoặc xem bảng trong tổ chức của tôi không

Có cách nào để lưu bộ lọc trên Trello (phiên bản 2015) không?

Làm cách nào để sao chép tất cả các tiêu đề tác vụ của bảng trong cột sang clipboard trong Trello?

Cho phép #tags toàn cầu trong Trello?

Di chuyển tất cả các thẻ đã lọc từ danh sách này sang danh sách khác

Trello để nhanh chóng di chuyển một thẻ vào đầu danh sách khác?

Tôi có thể thêm thành viên vào danh sách Trello không?

Sao chép thẻ Trello từ bảng này sang bảng khác

Có thể có nhiều hơn sáu nhãn trong Trello?

Tạo một mẫu thẻ định kỳ trong Trello được sao chép, không được di chuyển

Chỉnh sửa nhãn trong Trello

Tôi có thể ẩn Danh sách Trello không?

Làm thế nào để thay đổi tên của một nhãn?

Việc thêm hoặc xóa nhãn vào thẻ sẽ gửi thông báo cho các thành viên trên Trello chứ?

Tôi có thể đặt tên nhãn trên tất cả các bảng của tôi cùng một lúc không?

Làm thế nào để bạn tạo một bảng công khai nơi các thành viên không thể chỉnh sửa, xóa hoặc thêm thẻ, chỉ quản trị viên mới có thể?

Có cách nào trong Trello để liên kết thẻ?

Làm thế nào để hoàn tác lưu trữ thẻ trên Trello?

Thành viên so với tổ chức

Làm cách nào để ẩn và hiển thị toàn bộ danh sách nhiệm vụ trong Trello?

Tạo một thẻ từ một danh sách trong Trello

Làm cách nào tôi có thể liên lạc với tất cả người dùng bảng Trello bên trong Trello?

Bình luận không xuất hiện trên diễn đàn Trello Development

Tôi có thể sắp xếp / lọc thẻ trong Trello theo nhãn không?

Trello có thể lọc theo danh sách để chỉ hiển thị một số danh sách nhất định

Xác định trước một danh sách kiểm tra trong Trello

Ai có thể đảm bảo rằng một số người nhất định đăng ký một thẻ cụ thể trong Trello?

Bạn có thể liên kết thẻ / bảng Trello?

Đăng ký vào Bảng hoặc Thẻ Trello không đưa ra thông báo

Giữ tên tùy chỉnh của danh sách Trello tại chỗ cho mỗi bảng mới tôi tạo trong một tổ chức

Thẻ định kỳ hàng tháng trong Trello

Cách xóa nhãn khỏi thẻ trong Trello

Thành viên của tổ chức, làm thế nào để tham gia một hội đồng được tạo bởi thành viên khác?

Có cách nào để xem / hiển thị số thẻ trên mỗi thẻ không?

Xử lý Bảng và Thẻ trong một Tổ chức khi các thành viên rời đi.

Tổ chức so với Hội đồng quản trị

Cách lưu trữ thẻ đã hoàn thành trong Trello trong ứng dụng Windows 8

Thẻ ẩn trong Trello

Đặt hàng danh sách Trello theo nhãn

Không thể xem nội dung của danh sách Trello lưu trữ

Làm cách nào tôi có thể xuất các thẻ từ ngăn xếp Trello dưới dạng danh sách?

Làm cách nào tôi có thể áp dụng quản trị viên ngay trên nhiều người trong tất cả các ban của tổ chức Trello?

Nếu người dùng bị xóa khỏi một tổ chức Trello, nhưng không bị xóa khỏi tất cả các bảng, làm thế nào để bạn xóa chúng hoàn toàn sau này?

Xác minh thành viên

Làm thế nào bạn có thể biết khi nào thẻ Trello được lưu?

Tạo một danh sách con trong danh sách Trello

số phiếu trên thẻ trello

Di chuyển các mục giữa các danh sách kiểm tra trên cùng một thẻ trong Trello

Sử dụng HTML trong thẻ Trello

Có thể lọc các bản ghi Trello không có nhãn không?

Tôi có thể lưu trữ toàn bộ tổ chức trên Trello không?

Phím tắt để di chuyển thẻ lên hoặc xuống trong Trello

Tôi có thể làm một bảng thứ hai thành một bảng phụ của người khác không?

Xem thẻ Trello tôi đăng ký

Làm thế nào để tôi tiêu đề / nhãn danh sách?

Tự động gán thành viên khi ngày được thêm

Ban tổ chức

Tạo thẻ từ mã vạch

Làm thế nào để loại bỏ cột bên trái của Trello?

Làm thế nào để bạn tải một tập tin từ máy tính lên bảng Trello của bạn?

Thực tiễn tốt nhất cho bảng khách hàng mới

Làm cách nào tôi có thể chia một số ý kiến ​​của một thẻ thành một thẻ mới trong Trello?

Làm cách nào để thiết lập quy trình phân nhánh trong trello?

Tại sao lịch được hiển thị đôi khi có tuần bắt đầu vào Chủ nhật và những ngày khác vào Thứ Hai?

Làm cách nào tôi có thể sao chép văn bản từ mô tả trên thẻ Trello?

Trello - chevron màu tím là gì?

Làm thế nào để vô hình trong Trello?

Cách tạo URL tải xuống Trello JSON từ URL bảng (không sử dụng API)

Làm cách nào tôi có thể thêm người dùng bên ngoài vào một bảng thuộc về một tổ chức

Tạo thẻ Trello qua email, làm thế nào để định dạng mô tả?

Tại sao một số hành động Trello liên tục thất bại trong tường lửa công việc của tôi?

Có cách nào để tinh chỉnh các quyền cho thành viên hội đồng quản trị Trello không?

Có cách nào để chuyển Danh sách kiểm tra Trello sang Thẻ khác không?

Trong Trello, làm thế nào để bạn đối phó với một dự án có một chuỗi các nhiệm vụ cho nhiều người dùng?

Có cách nào để xem bảng Trello như một ảnh chụp nhanh trong thời gian không?

Xem những gì công nhân của tôi đã làm theo ngày

Cấm chỉnh sửa tiêu đề thẻ và mô tả cho công nhân

Lọc văn bản thẻ bằng thuật ngữ tìm kiếm tùy chỉnh

Cách thêm HAI dòng trống để bình luận trong Trello

Có cách nào để đặt "ngày hôm nay" làm ngày đáo hạn mặc định trong Trello không?