wake-up-neo.net

Giết một phiên ssh không phản hồi mà không đóng thiết bị đầu cuối

Có cách nào để ngắt kết nối với phiên SSH đã không phản hồi mà không giết toàn bộ thiết bị đầu cuối không? Cụ thể là tôi đang sử dụng konsole và máy tôi đang làm việc đôi khi bị treo, nhưng không thực sự chết (do đó sẽ phá hủy kết nối). Vì vậy, SSH chỉ bị treo và tôi phải đóng thiết bị đầu cuối và mở một thiết bị mới để cố gắng quay lại hoặc làm bất cứ điều gì khác. Có cách nào để ctrl + c hiệu quả trong phiên ssh không?

113
Falmarri

Một cách là sử dụng ký tự thoát ssh. Theo mặc định, đây là "~", nhưng nó có thể được đặt thủ công bằng -e tùy chọn khi gọi ssh hoặc qua EscapeChar trong cấu hình ssh của bạn. Để giết phiên hung này thường sẽ hoạt động:

~.

Như được chỉ ra bởi Gilles, điều này chỉ được nhận ra ngay lập tức sau khi đánh Enter.

154
Steven D