wake-up-neo.net

Làm cách nào tôi có thể nhận OSX Terminal.app để mở toàn màn hình và không xếp tầng?

Tôi thích có các cửa sổ Terminal App riêng hơn là các tab. Nếu tôi mở một cửa sổ mới thì nó luôn muốn xếp tầng và tôi không bao giờ có thể đưa nó đi toàn màn hình.

Dung dịch?

11
Gareth

Chỉ cần thử điều này với 10,4 và nó có vẻ hoạt động. Mở Terminal, tối đa hóa cửa sổ, đi đến Tệp -> Sử dụng Cài đặt làm Mặc định.

⌘-N tạo các thiết bị đầu cuối mới tối đa hóa. Thoát hoàn toàn và bắn nó trở lại nó tối đa hóa.

15
Sean Bright

@Sean Bright có câu trả lời đúng cho Terminal.app, nhưng tôi muốn đề cập rằng nếu bạn thay thế nó bằng iTerm , bạn sẽ có được tất cả các loại nội dung tốt mà Terminal không có, như Dấu trang và toàn màn hình, không có chế độ thanh thực nào tốt cho việc khiến những người không sử dụng năng lượng không mong đợi điều đó sợ hãi. Giá trị tuyệt vời cho jokery văn phòng! ;-)

3
avstrallen