wake-up-neo.net

Tính năng "Kiểm tra phần tử" trong Google Chrome là gì?

Tính năng Inspect Element trong Google chrome là gì và tôi có thể hưởng lợi từ nó như thế nào? Khi trong cửa sổ Kiểm tra phần tử nếu tôi nhấp vào tab Tài nguyên, nó sẽ không hiển thị cho tôi bất kỳ thời gian tải nào. Làm thế nào tôi có thể sử dụng tính năng này một cách hiệu quả?

Tôi thấy màn hình sau đây khi tôi mở "Kiểm tra phần tử" bằng cách nhấp chuột phải vào trang và chọn mục Kiểm tra phần tử:

alt text

4
Prashant

Inspect Element là phiên bản Firebird của Chrome. Nó không hoàn toàn đầy đủ tính năng, nhưng nó vẫn là một công cụ rất hữu ích.

Đảm bảo rằng tab Tài nguyên được bật - nếu không, bạn sẽ không nhận được bất kỳ thời gian tải nào. Nhấp vào nút "Kích hoạt theo dõi tài nguyên" lớn.

Screenshot

7
Dan Walker

Như những người khác đã đề cập, đó là WebKit Web Inspector , cho phép bạn kiểm tra HTML và các tài nguyên khác của trang và đánh giá thời gian tải, v.v. Đây là một ảnh chụp màn hình sử dụng nó trên trang này (từ Safari; cùng thanh tra):

WebKit web inspector

4
jtbandes

Kiểm tra phần tử cho phép bạn kiểm tra bất kỳ phần tử HTML nào gần nhất với khu vực bạn đã nhấp giống như tiện ích mở rộng Firefox fireorms . Nếu bạn muốn xem thời gian bạn phải bật theo dõi tài nguyên vĩnh viễn, nó sẽ nhắc bạn về việc này.

2
John T

Load Time Không chắc chắn những phiên bản Chrome mà mọi người khác đang sử dụng, 14.0.835.202 Công cụ dành cho nhà phát triển có khá nhiều thứ để lựa chọn. Một trong những điều hữu ích nhất là kiểm tra một yếu tố và a) chỉnh sửa trực tiếp html hoặc b) CSS chỉnh sửa trực tiếp để phát triển web. Khi bạn đã làm mọi thứ hoạt động, bạn có thể đi chỉnh sửa đồ thật và không phải thực hiện điệu nhảy chỉnh sửa-xả-tải lại để xem thay đổi bố cục.

Đây là phần Mạng hiển thị thời gian tải phần tử trang (như YSlow trong Fireorms).

Nó đã được chứng minh là nhanh hơn và được đặt ra tốt hơn cho việc sử dụng của tôi so với Fireorms trong Firefox.

1
Fiasco Labs