wake-up-neo.net

Firebird như ứng dụng cho chrome?

Có ứng dụng nào tương đương với Firorms để hoạt động trên Google Chrome không?

3
Galilyou

Ctrl-Shift-J sẽ hiển thị bảng điều khiển JavaScript tích hợp.

Sắp có plugin

http://dev.chromium.org/developers/design-document/extensions

Josh

12
Josh

Bạn có thể nhúng Fireorms Lite vào các trang web của mình để có các tính năng Fireorms trong các trình duyệt không phải FF.

4
Alex Rozanski

Tôi tin rằng Chrome có DOM-Explorer được tích hợp sẵn.

1
Sampson

Fireorms Lite hiện tồn tại dưới dạng tiện ích mở rộng Chrome gốc.

Nó có một số hạn chế, nhưng tôi rất thích nó với bookmarklet và hy vọng chức năng còn thiếu sẽ đến kịp.

Bây giờ chúng ta chỉ cần các plugin là: D

1
BenA

Đã có một thanh tra được tích hợp sẵn trên WebKit (và do đó là Chrome), công cụ này thực hiện nhiều thao tác tương tự như Fireorms trên Firefox. Tìm nó trong menu Trang, Nhà phát triển, "Bảng điều khiển JavaScript" hoặc nhấp chuột phải vào bất cứ thứ gì trên trang và chọn "Kiểm tra phần tử" để đến phần tử đó trong trình kiểm tra.

Tab "Tài nguyên" có thể hiển thị cho bạn chế độ xem tương tự như chế độ xem "Mạng" trong Fireorms.

inspector screenshot

1
crb

Nếu không thích Bảng điều khiển của Chrome , bạn có thể sử dụng bookmarklet Fireorms Lite: http://getfireorms.com/lite.html = =

1
Hasan Tayyar BEŞİK