wake-up-neo.net

Có cách nào để đánh dấu tất cả các tab trong Chrome không?

Có cách nào để đánh dấu tất cả các tab trong Chrome không?

Tôi dường như nhớ điều này nằm ngoài khả năng của Firefox và tôi rất thích có được chức năng tương tự trong Chrome. Có lẽ đó là một vấn đề vì mỗi tab là một quá trình riêng biệt?

26
atom255

Cập nhật: Google Chrome đã triển khai chức năng đánh dấu tất cả các tab. Tất cả những gì bạn làm là nhấp chuột phải vào bất kỳ nút tab nào (dải) và bạn sẽ thấy một tùy chọn để đánh dấu nó hoặc tất cả các tab.

Có, có một tiện ích mở rộng chrome mà bạn có thể tải xuống sẽ đánh dấu tất cả các tab thông qua phím tắt (CTRL + SHIFT + D) Bạn có thể tải xuống tiện ích mở rộng tại đây :

22
Mohamed Mansour

Bây giờ không có bất kỳ tiện ích mở rộng CTRL + SHIFT + D

15
Ahmed Magdy